giá dầu tăng mạnh: Giá dầu tăng mạnh, nguy cơ lạm phát cao quay trở lại