giá Bitcoin hôm nay: Giá tiền ảo hồi phục mạnh, Bitcoin lên gần mốc 12.000 USD