ghen tuông: Nhã Phương từng uất ức tới muốn tự tử vì tính ghen tuông của mẹ