ghen tuông: Lãnh cảm với chồng 6 tháng, lại thêm 'vật chứng' hết sức ngớ ngẩn mà tôi bị chồng hành hạ đến mức phải bỏ đi