ghen tuông: Phi công Mỹ lao máy bay vào nhà sau cuộc cãi vã với vợ