George Clooney: Nhà báo kỳ cựu bức xúc khi Meghan được so sánh với Công nương Diana và thẳng thắn chỉ ra sự khác biệt hoàn toàn