gameshow: Trường Giang: 'Tôi cũng là người sống vì đồng tiền thôi'