game trên facebook: Nửa triệu người chơi Snake trên Facebook ngày đầu