Galaxy S9: Galaxy S9 và Note 8 giảm giá sốc hàng triệu đồng trong tháng 7