Galaxy S9: Smartphone có màn hình viền mỏng hơn iPhone X, Galaxy S9