Galaxy Note 9: Galaxy Note 9 vừa ra mắt đã giảm giá sốc 1,5 triệu đồng