Gái mại dâm: Nữ quái lừa nhiều cô gái miền Tây ra nước ngoài bán dâm bị sa lưới