FOX Sports Asia: Khắc tinh của Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn chưa từng có
<