FOX Sports Asia: Nhà báo Anh gọi 'luật U23 Việt Nam' là điều giả tạo, gượng ép