Ford Việt Nam: 76 khách cùng kiện lỗi hộp số, hãng xe Ford nói gì?

  • 76 khách cùng kiện lỗi hộp số, hãng xe Ford nói gì?

    76 khách cùng kiện lỗi hộp số, hãng xe Ford nói gì?

    Đại diện Ford Việt Nam khẳng định các vấn đề liên quan đến hộp số Powershift chỉ liên quan đến chất lượng chuyển số và sự hài lòng của khách hàng, chứ không gây ra các rủi ro như đơn kiện tập thể đã gửi lên tòa.

  • Tháng 6, nhiều mẫu xe thuế 0% sẽ về Việt Nam

    Tháng 6, nhiều mẫu xe thuế 0% sẽ về Việt Nam

    Sau thời gian dài, nhiều mẫu xe không được đưa về Việt Nam do chưa đáp ứng được Nghị định 116, dự kiến trong tháng tới, nhiều mẫu xe sẽ quay lại thị trường.