Ford Việt Nam: Những mẫu xe thông dụng có khả năng lội nước trên nửa mét tại Việt Nam