Ford Việt Nam: Khách hàng kiện Ford Việt Nam vì xe lỗi hộp số