Ford Việt Nam: Ma trận giá xe năm 2018 tại Việt Nam: Xe tăng liên tiếp, xe giảm hơn nửa tỷ đồng