Forbes: Tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều rớt khỏi danh sách những người giàu nhất Mỹ