FLC Thanh Hóa: Bị Nam Định cầm hòa, FLC Thanh Hóa lỡ cơ hội giành vị trí tốp 3