FIFA: Chẳng đá trận nào, ĐT Việt Nam vẫn đứng đầu ĐNÁ