Fallout: Từ một gã hề, Tom Cruise trở lại vị thế siêu sao như thế nào?