facebook: Facebook trọng tăng trưởng hơn trải nghiệm người dùng