facebook: Quảng Ninh: Triệt phá nhóm mua bán vũ khí liên tỉnh trên Facebook