facebook: Giết vợ cũ rồi 'live' cảnh nhảy cầu tự tử trên Facebook