Face ID: Face ID trên iOS 12 có thể nhận diện 2 khuôn mặt