EVN: Yếu tố mới xuất hiện, lo giá điện sẽ tăng mạnh

  • Yếu tố mới xuất hiện, lo giá điện sẽ tăng mạnh

    Yếu tố mới xuất hiện, lo giá điện sẽ tăng mạnh

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang xin ý kiến đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí Ô Môn III và Ô Môn IV với giá bán điện ở mức 2.355 đồng/kWh và tối đa là khoảng 2.840 đồng/kWh. Mức giá này, Bộ Tài chính cho rằng gấp rưỡi đến gấp đôi giá bán lẻ điện bình quân hiện hành nên sẽ gây áp lực cho giá điện.

  • Điểm mặt 3 dự án nhiệt điện tỷ USD đang chậm tiến độ

    Điểm mặt 3 dự án nhiệt điện tỷ USD đang chậm tiến độ

    Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện các dự án nhiệt điện của Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, hiện đang có 3 dự án bị chậm tiến độ, bao gồm dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, dự án Sông Hậu 1 và dự án Long Phú 1.