đứt cáp đu quay: Thêm trò chơi quá hạn kiểm định nơi 2 trẻ nhỏ bị đứt cáp chấn thương