dương vật: Gần 500 năm qua, đây là 'quái vật đại dương' chết chóc, đáng sợ bậc nhất trên Trái Đất!