Đường trơn: Tạm giữ 8 phụ nữ cùng đàn ông trốn vào rừng đánh bạc