Đường trơn: Hung thủ xả súng ở Florida ghé nhà hàng, siêu thị trên đường chạy trốn