đường sắt cát linh- hà đồng: Tàu Cát Linh - Hà Đông hoạt động miễn phí nửa tháng

  • Tàu Cát Linh - Hà Đông hoạt động miễn phí nửa tháng

    Tàu Cát Linh - Hà Đông hoạt động miễn phí nửa tháng

    Bộ GTVT vừa có kế hoạch đưa tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Metro số 2A) vào vận hành thương mại từ tháng 4/2019 sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm. Để phục vụ cho kế hoạch này, Sở GTVT Hà Nội và đơn vị tiếp nhận, vận hành vừa đưa ra phương án điều chỉnh lộ trình 34 tuyến buýt để “hút” khách cho metro và chạy tàu miễn phí trong vòng nửa tháng.

  • Tàu Cát Linh - Hà Đông hoạt động miễn phí nửa tháng

    Tàu Cát Linh - Hà Đông hoạt động miễn phí nửa tháng

    Bộ GTVT vừa có kế hoạch đưa tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Metro số 2A) vào vận hành thương mại từ tháng 4/2019 sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm. Để phục vụ cho kế hoạch này, Sở GTVT Hà Nội và đơn vị tiếp nhận, vận hành vừa đưa ra phương án điều chỉnh lộ trình 34 tuyến buýt để “hút” khách cho metro và chạy tàu miễn phí trong vòng nửa tháng.