đường phố Sài Gòn ngập: Video: Người Sài Gòn vật lộn với đường ngập nặng sau cơn mưa