Đường hoa Nguyễn Huệ TPHCM: TP.HCM: Đường hoa Tết Bính Thân 2016 kéo dài 9 ngày

  • TP.HCM: Đường hoa Tết Bính Thân 2016 kéo dài 9 ngày

    TP.HCM: Đường hoa Tết Bính Thân 2016 kéo dài 9 ngày

    Tết Bính Thân 2016, đường hoa TP.HCM sẽ về lại vị trí cũ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) với chủ đề “TP.HCM hòa bình, hội nhập và phát triển” và được kéo dài hơn so với những năm trước 1 ngày, để phục vụ người dân tham quan.