đường đi của ma túy: Giải mã 'độ' ranh ma của trùm đường dây ma túy 500 tỷ có hình xăm hổ bên chân trái