dùng trán mở lon bia: Cô gái dùng trán để... mở lon bia rồi uống hết