dựng hiện trường giả: Nghi phạm giết cha ruột rồi dựng hiện trường tự tử