đụng hàng trang phục: Thử loa kiểu Hòa Minzy: Ăn vận bình thường, khẩu trang che kín mặt đứng giữa cửa hàng hát hit 'Rời bỏ'