Dubai: Cảnh sát công bố minh tinh hàng đầu Ấn Độ chết vì đuối nước khi tắm