Du lịch Sapa: Nhiều khu du lịch thu hàng trăm tỷ đồng sau kỳ nghỉ lễ