Du khách Việt: Du khách Việt kinh hoàng khi chứng kiến máy bay Nga bốc cháy