Du khách Trung Quốc: Ăn lẩu hết 7 triệu, cả đoàn khách Trung Quốc không ai chịu trả tiền