Du khách Trung Quốc: Khu du lịch miễn vé vào cửa cho khách nữ nặng trên 61,8kg