Du khách Trung Quốc: Người TQ xuyên tạc lịch sử Việt Nam: Bất ngờ giải thích