dự báo thời tiết miền Bắc: Dự báo thời tiết 23/5: Mưa dông giảm tại Bắc Bộ, gia tăng ở Nam Bộ