dự án Nhiệt điện Long Phú 1: Điểm mặt 3 dự án nhiệt điện tỷ USD đang chậm tiến độ

  • Điểm mặt 3 dự án nhiệt điện tỷ USD đang chậm tiến độ

    Điểm mặt 3 dự án nhiệt điện tỷ USD đang chậm tiến độ

    Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện các dự án nhiệt điện của Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, hiện đang có 3 dự án bị chậm tiến độ, bao gồm dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, dự án Sông Hậu 1 và dự án Long Phú 1.