Dự án chậm tiến độ: Tuyến đường thi công chậm hơn 'rùa bò' qua khu đô thị Tây Hồ Tây