Dự án chậm tiến độ: Điểm mặt 3 dự án nhiệt điện tỷ USD đang chậm tiến độ

  • Điểm mặt 3 dự án nhiệt điện tỷ USD đang chậm tiến độ

    Điểm mặt 3 dự án nhiệt điện tỷ USD đang chậm tiến độ

    Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện các dự án nhiệt điện của Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, hiện đang có 3 dự án bị chậm tiến độ, bao gồm dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, dự án Sông Hậu 1 và dự án Long Phú 1.

  • Bất thường dự án Cát Linh - Hà Đông

    Bất thường dự án Cát Linh - Hà Đông

    Cần thanh tra toàn diện dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông để làm rõ những bất thường và trách nhiệm các bên liên quan khi để liên tục đội vốn, "vỡ" tiến độ nhiều lần.