ĐTVN - Afghanistan: Báo Châu Á bất ngờ vì ĐT Việt Nam bị Afghanistan cầm hòa