ĐTVN: Cháu rể anh hùng Núp được tiến cử lên tuyển Việt Nam