ĐT Việt Nam: Adriano Schmidt: 'Nếu có cơ hội thì tôi rất muốn khoác áo ĐT Việt Nam'