ĐT Việt Nam: Việt Nam chỉ còn cách top 100 thế giới đúng 5 điểm