ĐT Tây Ban Nha: 17 trận bất bại của Việt Nam còn thua xa kỷ lục thế giới