ĐT Tây Ban Nha: Tây Ban Nha xếp trên Bồ Đào Nha nhờ... ít thẻ vàng hơn