ĐT Hàn Quốc: ĐT Hàn Quốc được tăng cường 'vũ khí hạng nặng'