đốt xe ở Bình Thuận: Bình Thuận xin mua ô tô mới thay xe bị đốt trong vụ gây rối