đột tử: Nghen tuông, chồng tưới xăng đốt vợ rồi tự thiêu