đốt nhà: Nghi ghen tuông, mồng 2 Tết đem mìn đến nổ, đốt nhà 'người tình'