đốt nhà: Đột kích nhà hàng, phát hiện nhiều tiếp viên thiếu vải phục vụ trai ngoại