Donald Trump: Ông Trump muốn rút quân khỏi Hàn Quốc, vì sao Bắc Kinh như 'ngồi trên đống lửa'?