Donald Trump: Mỹ có thể sắp trục xuất hàng nghìn người nhập cư gốc Việt