đội tuyển Pháp: Bảng xếp hạng FIFA tháng 9: Việt Nam hơn Thái Lan 20 bậc, Pháp chia sẻ 'ngai vàng'