đội tuyển anh: Tuấn Anh và Văn Thanh có thể trở lại tuyển Việt Nam