Đối thủ cạnh tranh: Nokia 6.1 Plus có gì để cạnh tranh với các đối thủ?