Đời sống

Tháng 3,4,5: Trồng rau gì vừa hợp mùa vừa có rau ăn 'đã miệng' từ xuân sang hè

Chị em nên bắt tay vào trồng ngay những loại rau dễ chăm, nhanh lớn này để có rau vừa ngon vừa sạch ăn "mỏi miệng" từ xuân sang hè.

Tháng 3,4,5: Trồng rau gì vừa hợp mùa vừa có rau ăn đã miệng từ xuân sang hè

Tháng 3,4,5: Trồng rau gì vừa hợp mùa vừa có rau ăn đã miệng từ xuân sang hè

Tháng 3,4,5: Trồng rau gì vừa hợp mùa vừa có rau ăn đã miệng từ xuân sang hè

Tháng 3,4,5: Trồng rau gì vừa hợp mùa vừa có rau ăn đã miệng từ xuân sang hè

Tháng 3,4,5: Trồng rau gì vừa hợp mùa vừa có rau ăn đã miệng từ xuân sang hè

Tháng 3,4,5: Trồng rau gì vừa hợp mùa vừa có rau ăn đã miệng từ xuân sang hè

Tháng 3,4,5: Trồng rau gì vừa hợp mùa vừa có rau ăn đã miệng từ xuân sang hè

Tháng 3,4,5: Trồng rau gì vừa hợp mùa vừa có rau ăn đã miệng từ xuân sang hè

Theo Du Jin (Khampha.vn)
Tin mới hơn

Tin cũ hơn