Đời sống

Sự khác biệt giữa người bận rộn với người làm việc hiệu quả

Nếu bạn luôn cố làm vừa lòng những người không đồng tình với mình, trả lời ngay các tin nhắn nhận được, hẳn bạn là người rất bận rộn.

Sự khác biệt giữa người bận rộn với người làm việc hiệu quả
Sự khác biệt giữa người bận rộn với người làm việc hiệu quả
Sự khác biệt giữa người bận rộn với người làm việc hiệu quả
Sự khác biệt giữa người bận rộn với người làm việc hiệu quả
Sự khác biệt giữa người bận rộn với người làm việc hiệu quả
Sự khác biệt giữa người bận rộn với người làm việc hiệu quả
Sự khác biệt giữa người bận rộn với người làm việc hiệu quả
Sự khác biệt giữa người bận rộn với người làm việc hiệu quả
Sự khác biệt giữa người bận rộn với người làm việc hiệu quả
Sự khác biệt giữa người bận rộn với người làm việc hiệu quả
 
Sự khác biệt giữa người bận rộn với người làm việc hiệu quả

Theo V.Linh (VnExpress.net)Tin mới hơn