Đời sống

  • 11 đặc điểm của người thông minh

    11 đặc điểm của người thông minh

    Không phải lúc nào cũng cần test IQ để biết trí thông minh, bởi có những đặc điểm của người thông minh đã được khoa học kiểm chứng.

  • Cái chết của 'đại ca' nghĩa hiệp bậc nhất trời Nam

    Cái chết của 'đại ca' nghĩa hiệp bậc nhất trời Nam

    Lãnh binh Huỳnh Công Tấn có 4 người con. Cả 4 người này không ai đồng tình với việc làm phản dân hại nước của cha. 2 người con gái vào tu viện để tìm chút bình yên. Hai người con trai - cậu Hai Miên và sáu Viễn, có những việc làm nghĩa hiệp giúp những người cô thế...